Η Εταιρεια

Η Assembly Solutions αποτελεί για τους πελάτες της έναν αξιόπιστο συνεργάτη ο οποίος με την σύγχρονη υποδομή και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία της μηχανογραφικής υποδομής. Η επένδυση στην οργάνωση, τη στελέχωση και τις εκπαιδεύσεις συνεχίζεται σε έντονο ρυθμό, πράγμα που δημιουργεί την πεποίθηση ότι η Assembly Solutions αποτελεί έναν πολύ  αποτελεσματικό φορέα  για την υλοποίηση έργων σε ERP της SOFTONE & Microsoft Navision. Σήμερα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα Assembly Solutions υλοποιεί σημαντικό αριθμό έργων.

Η στόχοι της Assembly Solutions μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:

 • Καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας με την παροχή αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Δημιουργούμε σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις με κριτήριο το αμοιβαίο όφελος.
 • Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και εστιάζουμε στις νέες ανάγκες του πελάτη
 • Επιλέγουμε προσεκτικά τους κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.
 • Φροντίζουμε για την αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών.
 • Προσφέρουμε πάντα τις πιο εξελιγμένες και επιτυχείς λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του πελάτη μας.
 • Διαθέτουμε μακρά και σε βάθος γνώση των αναγκών των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων
 • Έχουμε εμπειρία σε υλοποίηση έργων ERP
 • Διαθέτουμε εξειδικευμένη και ειδικά εκπαιδευμένη Ομάδα με πελατοκεντρική φιλοσοφία.
 • Έχουμε οργανωμένο Κέντρο Υποστήριξης Πελατών μετά την πώληση.
 • Διαθέτουμε εγκατεστημένη βάση πελατών ERP

Έτσι η Assembly Solutions είναι σε θέση να εγγυηθεί την βέλτιστη προσαρμογή και υλοποίηση του ERP σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας καθώς και την αξιόπιστη και συνεχή υποστήριξη του συστήματος.

Portfolio Image

SOFTONE

Portfolio Image

Navision

Portfolio Image

3com

Portfolio Image

Acer

Portfolio Image

APC

Portfolio Image

Epson Printers

Portfolio Image

Zebra Industrial Printers

Portfolio Image

Cisco

Portfolio Image

OKI Printers

Portfolio Image

Zyxel

Portfolio Image

Fullah Sugah

Portfolio Image

Safeway

Portfolio Image

Δράκος Πολέμης

Portfolio Image

Art & Hobby

Portfolio Image

Palso

Portfolio Image

Ευρωχαρτικη

Portfolio Image

Ελληνικη Εκδοτικη

Portfolio Image

PharmaSwiss

Portfolio Image

Aon PLC

Portfolio Image

E & A Papageorgiou